Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất

1,319,000,000
661,000,000
559,000,000
770,000,000
1,109,000,000
699,000,000